Biografie:

Den Auteur vum Buch ass de Mil Goerens, Joergank 1949 vu Schieren. No der Première am Dikrecher Kolléisch ass hien 1969 bei d’Goodyear schaffe gaang, wou en dann 2009 no 40 Dingschtjoeren pensionéiert ginn ass. Fir di vill Zäit an der Pensioun sënnvoll opzefëllen, huet hien dunn ugefaang sech e bësse méi intensiv mat der lëtzebuerger Schrëftsprooch ofzeginn. An dee Volet fällt och seng Aktivitéit fir mat 2 aner Kollegen zënter 2001 eng Duerfzeitung vu Schieren zesummenzestellen, déi dräimol d’Joer erauskënnt, an do besteet seng Mataarbecht haaptsächlech doran déi historesch a di Beiträg a lëtzebuerger Sprooch nozesichen an néierzeschreiwen. Deelweis aus dëser Aktivitéit eraus huet sech du bei him d’Iddi festgesat datt een sech misst ëm déi al Ausdréck vun der Lëtzebuerger Sprooch bekëmmeren fir se fir déi nofolgend Generatiounen z’erhalen.

Bibliografie:

Vun der Long op d’Zong